biały napis "wybory uzupełniające" na czerwonym tle i logo Gminy Sośno poniżej

Wójt Gminy Sośno zaprasza mieszkańców sołectwa Sitno na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku o godzinie 16:30 na boisku przy świetlicy wiejskiej w Sitnie.

Informujemy, że zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w sołectwie Dziedno.

Zebranie w tym sołectwie odbędzie się 26 kwietnia br. o godz.16:00

w lokalu po klubie – osiedle Dziedno.

Temat: 1) Wybór sołtysa i rady sołeckiej

Zgodnie z przyjętym na spotkaniu z sołtysami harmonogramem, w sołectwach odbywają się zebrania wiejskie. Sołtysi przedstawiają na nich sprawozdania z realizacji zadań sołectwa za 2017 r.