W dniu 30 lipca br. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się narada sołtysów, której przewodniczył Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński. Jednocześnie w naradzie uczestniczyli: Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier, Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie – Marcin Grubicki.

We wtorek 27 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyła się narada wójta z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Sośno.

Zdjęcie podczas narad

Z okazji Dnia Sołtysa w dniu 9 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się spotkanie z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych naszej gminy.

Jak co roku z okazji Dnia Sołtysa w dniu 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się spotkanie z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych naszej gminy.

Zdjęcie sołtysów podczas spotkania z Wójtem

W poniedziałek 13 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyła się narada wójta z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Sośno.

W dniu wczorajszym w godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Sośno, odbyła się narada z sołtysami jednostek pomocniczych gminy.