Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), Rada Gminy Sośno podejmując uchwałę Nr XXXVI/250/14 z dnia 27 marca 2014 r. zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie naszej gminy środków, stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie naszej gminy funduszu sołeckiego.