W poniedziałek 13 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyła się narada wójta z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Sośno.

Pierwsza w nowym roku narada rozpoczęła się od życzeń noworocznych dla sołtysów, które w imieniu władz samorządowych gminy Sośno złożył Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński. Wójt życzył spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Podczas spotkania omówiono między innymi kwestie nowego systemu wywozu odpadów komunalnych z sal wiejskich, w myśl znowelizowanej ustawy śmieciowej, jak również kwestie, dotyczące zawiadomień sołtysów o posiedzeniach sesji Rady Gminy Sośno. Ponadto w dalszej części Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier wspomniała sołtysom, iż zanim przystąpią do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego powinni skontaktować się z pracownikiem urzędu nadzorującym wydatki funduszu. Głównie chodzi o przedsięwzięcia, które dotyczą zaplanowanych usług.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której zadawano wiele pytań w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, zgłaszano wnioski oraz omawiano istotne dla gminy i sołectw sprawy, np. podjęto dyskusję na temat nakazów płatniczych oraz terminu ogłoszenia przetargu na remont dróg gminnych.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk