Drukuj
Odsłony: 236

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że X sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji

odbędzie się

11 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 800

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr V/32/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

9. Zakończenie obrad.