Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sośno zwołuje nadzwyczajną XVII sesję Rady Gminy Sośno VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 24 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 1900 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Radni zrealizują porządek obrad sesji zwyczajnej planowanej na dzień 25.03.2020 r. 

Grafika - Rada Gminy Sośno

SESJA ODWOŁANA

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XVII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 24 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 19:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Mając na uwadze ochronę mieszkańców Gminy Sośno przed rozprzestrzenianiem się zarażenia wirusem, zaleca się sołtysom i zainteresowanym mieszkańcom śledzenie obrad sesji wyłącznie za pośrednictwem środków przekazu audio-video na poniższych stronach internetowych: https://sosno.pl/ lub https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/.

Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik
informuje, że XVI sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.
Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Logo Rady Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik
informuje, że XV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.
Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik
informuje, że XIV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 10:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.