Czerwona, urzędowa tablica z napisem Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XXI sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie w dniu 16 września 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XIX sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie

Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XVIII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
przeprowadzona zostanie w sposób zdalny za pośrednictwem łączy internetowych w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 900

Grafika - Rada Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sośno zwołuje nadzwyczajną XVII sesję Rady Gminy Sośno VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 24 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 1900 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Radni zrealizują porządek obrad sesji zwyczajnej planowanej na dzień 25.03.2020 r. 

Grafika - Rada Gminy Sośno

SESJA ODWOŁANA

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XVII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się 24 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 19:00
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Mając na uwadze ochronę mieszkańców Gminy Sośno przed rozprzestrzenianiem się zarażenia wirusem, zaleca się sołtysom i zainteresowanym mieszkańcom śledzenie obrad sesji wyłącznie za pośrednictwem środków przekazu audio-video na poniższych stronach internetowych: https://sosno.pl/ lub https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/.