W czwartek 28 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie XIII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której radni ustalili między innymi nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęli uchwałę, na mocy której ustala się następujące stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku:

  • 23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny;
  • 22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, kompostującego bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • 69,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku, gdy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wójt podczas posiedzenia sesji nadmienił, iż w świetle rosnących opłat oraz konieczności zbilansowania gospodarki śmieciowej podwyżki za śmieci są niestety nieuniknione. Ponadto dokładnie wyjaśnił wszystkim obecnym podczas obrad, że powodem podwyżek są między innymi drastycznie podniesione opłaty środowiskowe, wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników, zwiększona częstotliwość odbioru odpadów oraz wzrost cen energii elektrycznej i paliw.

Podczas posiedzenia sesji poinformowano, iż zostaną przygotowane ulotki, dotyczące segregowania odpadów, które z początkiem nowego roku trafią do mieszkańców naszej gminy.

Wójt podkreślił, iż selekcja i zbiórka odpadów stała się naszym wspólnym wyzwaniem, którego realizacja wymaga poparcia i zaangażowania całej społeczności lokalnej. Dzięki prawidłowej segregacji odpadów nastąpi między innymi zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska, niższe zużycie surowców naturalnych, ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko, jak również tańszy system selektywnej zbiórki odpadów.

W związku z tym podstawą jest budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i dążenie do ograniczenia ilości śmieci poprzez rozsądne zakupy i gospodarowanie materiałami.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk