Drukuj
Odsłony: 1241

W dniu wczorajszym tj. 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie XII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której m.in. wybrano ławnika sądowego na kadencję 2020 – 2023.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych dokonania wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym.

W związku z powyższym Rada Gminy Sośno, zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybrała do Sądu Rejonowego w Tucholi jednego ławnika, którym został Jacek Grabowski.

Przedmiotem sesji było także omówienie spraw, dotyczących stanu bezrobocia na terenie naszej gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu, przedstawienia przez Wójta Gminy Sośno informacji o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego oraz analizy należności podatkowych za III kwartały.

Korzystając z okazji Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik złożyła serdeczne gratulacje radnej Marzenie Górskiej, która wspólnie z mężem została doceniona przez kapitułę konkursu Rolnik Roku 2019, zdobywając I miejsce w kategorii gospodarstw powyżej 100 ha.

W trakcie posiedzenia sesji przewodnicząca rady przedstawiła informację o spełnieniu przez radnych Rady Gminy Sośno obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, stwierdzając, że radni wypełnili obowiązek ustawowy w zakresie składania oświadczeń majątkowych.

Natomiast Wójt Gminy Sośno przedłożył informację o wypełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez wójta gminy, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, stwierdzając również, że zobowiązane osoby właściwie wypełniły obowiązek ustawowy w zakresie złożenia oświadczeń majątkowych.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji z XII sesji Rady Gminy Sośno.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk