W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie XI sesji Rady Gminy Sośno, które mimo poruszania przez radnych wielu ważnych kwestii dla naszej gminy przebiegło sprawnie.

Przedmiotem sesji było omówienie spraw, dotyczących wykonania budżetu szkół za okres sześciu miesięcy 2019 roku, przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
2019/2020, jak również przedstawienie informacji związanej z realizacją programów inwestycyjnych, które zaplanowane były na 2019 rok.

Dłużej pochylono się nad tematem bieżącego utrzymania w ramach funduszu sołeckiego sal wiejskich, znajdujących się na terenie poszczególnych sołectw.

Podczas sesji radni jednogłośnie dokonali podjęcia siedmiu uchwał Rady Gminy Sośno.

Wójt podczas sesji złożył podziękowania dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych gminy Sośno za trud i zaangażowanie w wykonywanie wyjątkowo trudnego zawodu.

Ponadto tradycyjnie pragnął wyrazić gorące podziękowania WSZYSTKIM, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek 2019 r. w Sośnie. Podziękował za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej gminie.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia nagrania z posiedzenia XI sesji.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk