Wyjątkowo w okresie wakacyjnym w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 11 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie X sesji Rady Gminy Sośno, która zwołana została ze względu na otrzymaną w dniu 17 czerwca 2019 roku skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi, dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.

W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr V/32/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ, którego działanie jest przedmiotem skargi przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Dodatkowo jednogłośnie pozytywnie została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Olszewce nr 2, stanowiącej własność Gminy Sośno.

W trakcie posiedzenia sesji Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik, korzystając z okazji zaprosiła wszystkich obecnych na Dożynki Powiatowo – Gminne, które odbędą się w dniu 7 września 2019 roku w Sośnie.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk