W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 18 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie IX sesji Rady Gminy Sośno, podczas której dokonano wręczenia stypendiów naukowych Wójta Gminy Sośno za wysokie wyniki w nauce uczniom z poszczególnych jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. Wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera i uroczysty charakter.

Wręczenia stypendiów dokonali dyrektorzy szkół wspólnie z Wójtem Gminy Sośno – Leszkiem Stroińskim, Przewodniczącą Rady Gminy Sośno – Krystyną Wąsik oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Sośno – Ryszardem Badzińskim.

To odświętne spotkanie władz gminy z uczniami i ich rodzicami było uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy włożyli w wykonywanie swoich obowiązków.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński wspomniał, iż tak duża liczba dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce to powód do dumy nie tylko dla uczniów i rodziców, ale również dla władz gminy i całej społeczności lokalnej.

Radni gromkimi brawami przyłączyli się do gratulacji kierowanych przez wójta do inteligentnych i wybitnie uzdolnionych uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

W trakcie posiedzenia sesji Kierownik Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Stanisław Rakowski zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Rolno – Przemysłowych AGRO – TECH Minikowo 2019, które odbędą się w dniach 29 – 30 czerwca br. na terenach wystawowych Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk