W dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2019 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie po raz pierwszy w nowym roku, radni mieli okazję wziąć udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy Sośno.

Na samym wstępie minutą ciszy, uczczona została pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Z uwagi na nieobecność na sesji pana Leszka Stroińskiego, sekretarz przedstawił sprawozdanie z czynności wykonywanych przez wójta w okresie między sesjami tj. od dnia 28 grudnia 2018 roku do 31.01.2019 roku oraz zapoznał wszystkich obecnych z informacją o wydzierżawionych gruntach, lokalach użytkowych i mieszkalnych. Dodatkowo sekretarz omówił sposób realizacji zapytań złożonych przez radnych do Urzędu Gminy Sośno oraz wniosków formalnych zgłoszonych podczas wspólnych posiedzeń komisji, mających miejsce w dniach 22-23 styczeń 2019 roku.

Podczas sesji zakomunikowano, iż w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Sośno, odbędzie się spotkanie z inwestorem budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy, na które zaprasza zainteresowanych radnych.

Po zakończeniu obrad sesji, odbyło się szkolenie radnych Rady Gminy Sośno, dotyczące samorządu terytorialnego oraz administracji.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z przebiegu IV sesji rady gminy, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośno.

IV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji cz. 1 IV sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji cz. 2
IV sesja wpro IV sesja wpro

    Agnieszka Daniluk