W dniu 24 czerwca 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Sośno. Obrady trwały od godziny 9.00 do 12.45. Tradycyjnie obradom przewodniczyła przewodnicząca rady gminy – Krystyna Wąsik.

Podczas sesji radni podjęli dziesięć uchwał, m. in. uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustalono dopłaty do metra sześciennego wody i odprowadzania ścieków, które zaczęły obowiązywać w naszej gminie od zeszłego tygodnia, w wysokości:

  • woda – 0,69 zł;
  • ścieki (grawitacja) – 6,80 zł;
  • ścieki przepompownie – 6,79 zł;
  • ścieki (szamba) – 4,95 zł.

Dzięki wsparciu Gminy Sośno, społeczność lokalna zacznie płacić mniej za wodę: 4,75 zł za m3 i miesięczną opłatę abonamentową 6,78 zł.

Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

  • użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji zapłacą 9,72 zł za m3;
  • użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie zapłacą 9,36 zł za m3;
  • użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe (szamba) zapłacą 3,70 zł za m3.

Dopłaty będą obowiązywać do końca 2020 roku. Gmina wyda na ten cel ok. pół miliona złotych.

Ponadto w sesji rady gminy wziął udział dyrektor firmy Geotrans Spółka Akcyjna z Wrocławia – pan Przemysław Wojciechowski, który szczegółowo poinformował radnych na czym będzie polegała rekultywacja byłego składowiska odpadów w Skoraczewie. Dyrektor w swoim wystąpieniu wyjaśnił, iż proces rekultywacji jest dość złożony, gdyż decyzje odpowiednich instytucji dokładnie wskazują rodzaj materiału wykorzystywanego na ten cel, sposób jego składowania wraz z harmonogramem prac. Rekultywacja składowiska doprowadzi do zabezpieczenia środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem zdeponowanych na nim odpadów oraz przygotuje obiekt do okresu poeksploatacyjnego w okresie, którego powinna nastąpić dezaktywacja odpadów.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji oraz fotogalerii z obrad XX sesji Rady Gminy Sośno, jak również do zapoznania się z treściami podjętych uchwał i wykazami imiennych głosowań radnych, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno oraz na portalu posiedzenia.pl.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk