W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 18 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie IX sesji Rady Gminy Sośno, podczas której dokonano wręczenia stypendiów naukowych Wójta Gminy Sośno za wysokie wyniki w nauce uczniom z poszczególnych jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. Wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera i uroczysty charakter.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński w dniu wczorajszym tj. 30 maja 2019 roku podczas VIII posiedzenia sesji Rady Gminy Sośno w Gminnym Domu Kultury w Sośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Uroczysty akcent miało wczorajsze posiedzenie VII sesji Rady Gminy Sośno. Wójt Leszek Stroiński wraz z przewodniczącą rady Krystyną Wąsik, wspólnie złożyli sołtysom goszczącym na sesji, podziękowania z okazji zakończenia ich czteroletnich kadencji oraz gratulacje tym sołtysom, którzy zostali obdarzeni przez wspólnotę lokalną ogromnym zaufaniem.

W Gminnym Domu Kultury w Sośnie w dniu 28 marca 2019 roku odbyły się obrady VI sesji Rady Gminy Sośno, podczas których nowo wybrany w wyborach uzupełniających, radny Józef Opas złożył ślubowanie.

W czwartek 28 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, odbyło się posiedzenie V sesji Rady Gminy Sośno, podczas którego nowo wybrany w wyborach uzupełniających, radny Stanisław Gackowski złożył ślubowanie.

W dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2019 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie po raz pierwszy w nowym roku, radni mieli okazję wziąć udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy Sośno.