Zdjęcie - od lewej Radny Henryk Wardziński i Marzena Górska

Epidemia koronawirusa, jak również ogłoszenie „narodowej kwarantanny” nie pokrzyżowały prac Rady Gminy Sośno. W dniu 24 marca 2020 r. przewodnicząca rady – Krystyna Wąsik na wniosek wójta gminy – Leszka Stroińskiego zwołała nadzwyczajną XVII sesję Rady Gminy Sośno.

Wyróżnione osoby wraz ze Starostą Powiatu Sępoleńskiego i Wójtem Gminy Sośno. Od lewej: Starosta Powiatu Sępoleńskiego – Jarosław Tadych, Jerzy Węsek, Teresa Bettin, ks. Andrzej Pacer oraz Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński.

Podczas posiedzenia XVI sesji Rady Gminy Sośno mającej miejsce w dniu 27 lutego 2020 roku uroczyście zostały wręczone honorowe medale Bene Meritus.

Zdjęcie podczas sesji

Rada Gminy Sośno zebrała się na sesji po raz pierwszy w nowym roku w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Sośno radni przyjęli budżet gminy na 2020 rok. Sesja budżetowa jest jedną z najważniejszych w roku. To moment, w którym organ stanowiący ma możliwość zdecydowania, jakie zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Zdjęcie Radnych Rady Gminy Sośno

W czwartek 28 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie XIII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której radni ustalili między innymi nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdjęcie podczas sesji

W dniu wczorajszym tj. 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie XII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której m.in. wybrano ławnika sądowego na kadencję 2020 – 2023.