W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie XI sesji Rady Gminy Sośno, które mimo poruszania przez radnych wielu ważnych kwestii dla naszej gminy przebiegło sprawnie.

Wyjątkowo w okresie wakacyjnym w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 11 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie X sesji Rady Gminy Sośno, która zwołana została ze względu na otrzymaną w dniu 17 czerwca 2019 roku skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi, dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.

W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 18 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie IX sesji Rady Gminy Sośno, podczas której dokonano wręczenia stypendiów naukowych Wójta Gminy Sośno za wysokie wyniki w nauce uczniom z poszczególnych jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. Wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera i uroczysty charakter.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński w dniu wczorajszym tj. 30 maja 2019 roku podczas VIII posiedzenia sesji Rady Gminy Sośno w Gminnym Domu Kultury w Sośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Uroczysty akcent miało wczorajsze posiedzenie VII sesji Rady Gminy Sośno. Wójt Leszek Stroiński wraz z przewodniczącą rady Krystyną Wąsik, wspólnie złożyli sołtysom goszczącym na sesji, podziękowania z okazji zakończenia ich czteroletnich kadencji oraz gratulacje tym sołtysom, którzy zostali obdarzeni przez wspólnotę lokalną ogromnym zaufaniem.

W Gminnym Domu Kultury w Sośnie w dniu 28 marca 2019 roku odbyły się obrady VI sesji Rady Gminy Sośno, podczas których nowo wybrany w wyborach uzupełniających, radny Józef Opas złożył ślubowanie.