Rada Gminy Sośno w dniu 13 września 2018 roku obradowała na sesji, której głównym tematem były sprawy dotyczące gminnej oświaty.

Rada Gminy Sośno obradowała na kolejnej sesji, której głównym tematem były sprawy dotyczące ogólnego stanu rolnictwa w Gminie Sośno;

W dniu dzisiejszym w Gminnym Domu Kultury odbyły się XXXVI obrady sesji Rady Gminy Sośno.

W dniu dzisiejszym, 9 sierpnia 2018 r., Rada Gminy Sośno obradowała na dodatkowej sesji, która wyjątkowo odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Sośno.

Dzisiaj, 30 maja 2018 r., Rada Gminy Sośno jednogłośnie uchwaliła absolutorium dla Wójta Gminy Sośno Leszka Stroińskiego.