Zdjęcie radnych podczas prezydium

Pierwsze posiedzenie prezydium w nowym roku jest już za nami. Podczas spotkania mającego miejsce w dniu 17 stycznia 2020 roku szczegółowo omówione zostały trzy projekty uchwał, które dotyczyły m.in. skargi na Wójta Gminy Sośno, zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zdjęcie podczas obrad Komisji

W dniu dzisiejszymi odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Podczas spotkania zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27 grudnia 2019 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie podczas obrad Komisji

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2019 roku, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27 grudnia 2019 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie podczas prezydium

Podczas wczorajszego posiedzenia zespołu przewodniczących komisji rady szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Zdjęcie podczas obrad Komisji

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, które miało miejsce w dniu 26 listopada 2019 roku zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (28 listopada 2019 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie radnych: od lewej J. Żarczyński, A. Dubieńska, W. Pacek, M. Pieńkowska. podczas obrad

W dniu 25 listopada 2019 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej XIII sesji Rady Gminy Sośno (28 listopada 2019 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).