Od lewej Radni Gminy Sośno Pani Marzena Górska oraz Pan Dawid Szwajca podczas obrad komisji w sali narad w UG Sośno

Na trzy dni (26 kwietnia 2021 roku) przed kwietniową sesją Rady Gminy Sośno odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, podczas którego szczegółowo omówiono materiały sesyjne.

Radni Gminy Sośno Pani Wioletta Pacek oraz Henryk Wardziński podczas obrad komisji w sali narad w UG Sośno

W okresie międzysesyjnym, tj. w dniach 19.04.2021 r. – 21.04.2021 r. odbyły się trzy posiedzenia komisji rady gminy (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej), podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji (29.04.2021 r. godzina 9.00).

Od lewej Przewodnicząca Rady Gminy Sośno oraz Wiceprzewodniczący Ryszard Badziński podczas obrad

W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono trzy projekty uchwał.

Radni podczas spotkania komisji w sali UG Sośno

W dniu wczorajszym, tj. 16 marca 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W pierwszej kolejności (od godziny 9.00) obradowała Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych. Natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej rozpoczęła swoje posiedzenie o godzinie 12.00.

Radna W. Pacek oraz Radna A. Dubieńska podczas obrad w sali w GDK Sośno

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu, podczas którego szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w trybie zdalnym.

Radni podczas prezydium na sali GDK Sośno

W dniu 10 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośnie.