Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych, w szczególności wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowywanych pod najbliższe obrady RG:

We wtorek  (22 maja) obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a w środę (23 maja) - Komisja Rewizyjna. Głównym tematem bieżących posiedzeń Komisji RG jest wypracowanie opinii do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2017 rok, bowiem tematem najbliższej sesji będzie ocena realizacji budżetu gminy oraz podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych (tzw. sesja absolutoryjna), w tym opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji:

W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a także Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji (26.04.2018):

-18 kwietnia br. od godz. 8:00 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych,  natomiast od godz. 12:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

-20 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej;

-23 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rewizyjna.