Radny H. Wardziński oraz Radna M. Matuszak podczas obrad na sali w UG Sośno

W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Sośno, powołanej w celu uaktualnienia i ujednolicenia treści statutów samorządów wiejskich jako jednostek pomocniczych gminy Sośno.

radni podczas obrad komisji

W dniu 22 lutego 2021 roku odbyły się posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w trybie zdalnym.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno prowadzi spotkanie prezydium rady

Podczas posiedzenia prezydium rady, które miało miejsce w dniu 12 lutego 2021 roku, szczegółowo omówione zostały dwa projekty uchwał, dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Sośno oraz ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.  

Radni w maseczkach podczas obrad Komisji Rady Gminy w GDK w Sośnie

Pierwsze w 2021 roku wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno odbyły się w dniu 20 stycznia. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Radni podczas prezydium na sali GDK Sośno

Pierwsze posiedzenie prezydium Rady Gminy Sośno w 2021 roku odbyło się w dniu 15 stycznia. Podczas spotkania ustalono, iż wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady odbędą się w dniu 20 stycznia 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Siedzący radni na sali podczas zebrania od lewej: Józef Opas, Stanisław Gackowski oraz Henryk Wardziński

W dniu 22 grudnia 2020 r. odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji rady. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, natomiast Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.