Dnia 19 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył radny – Witold Steckiewicz.

Członkowie komisji szczegółowo zapoznani zostali z projektami uchwał, będącymi przedmiotem najbliższej sesji, zaplanowanej na dzień 28 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.  

W dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówione zostały projekty uchwał. Jeden projekt uchwały dotyczy zniesienia formy ochrony przyrody, zaś drugi projekt związany jest ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dnia 25 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył Witold Steckiewicz.

Radni szczegółowo zapoznani zostali z projektami uchwał, będącymi przedmiotem najbliższej sesji, zaplanowanej na dzień 28 lutego 2019 roku o godzinie 1000 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Radni Rady Gminy Sośno w dniu 20 lutego 2019 roku w godzinach 8.30 – 10.15, wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, podczas którego sekretarz omówił projekty uchwał, dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym nieruchomości, regulaminu korzystania z sal wiejskich, ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wyjaśnił zasadność podjęcia uchwały związanej z uzupełnieniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

W dniu 19 lutego 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną, podczas którego wójt omówił projekty uchwał, dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy

W dniu 15 lutego 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno, po raz drugi w tym roku uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówione zostały projekty uchwał dotyczące programu na 2019 rok odnośnie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym nieruchomości.