W dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 10.40, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Dnia 17 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył radny Witold Steckiewicz.

Członkowie komisji

W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 10.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione dwa projekty uchwał, będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 25 kwiecień 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

W dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówione zostały projekty uchwał.

W dniu wczorajszym tj. 25 marca 2019 roku w godzinach od 13.00 do 14.50, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Zdjęcie przedstawia członków połączonych komisji w trakcie obrad

W dniu 22 marca 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną, podczas którego sekretarz omówił projekty uchwał, będące przedmiotem obrad VI sesji VIII kadencji zaplanowanej na dzień 28 marca 2019 roku na godzinę 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.