W sali narad Urzędu Gminy Sośno w dniu 12 czerwca 2019 roku radni Rady Gminy Sośno wzięli udział we wspólnym posiedzeniu czterech komisji rady gminy.

W dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego szczegółowo omówiono dwa projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania.

W dniu 23 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył radny Witold Steckiewicz.

W dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2019 roku w godzinach od 8.00 do 9.00, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, któremu przewodniczyła – radna Marta Matuszak.

Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną, Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański w pierwszej kolejności omówił projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania, tj.: w sprawie uzgodnienia zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych pomnika przyrody, udzielenia wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz projekt uchwały odnośnie udzielenia absolutorium.

W dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania.