W dniu 14 grudnia 2018 roku w godzinach 8:00 - 9:40, radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu zespołu przewodniczących tzw. „prezydium”, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.

Dnia 7 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył Witold Steckiewicz.

Radni należący do Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych w dzień mikołajkowy 6 grudnia 2018 roku, w godzinach 8:00 – 12:00 mieli okazję uczestniczyć w obradach komisji, podczas której poruszono istotne tematy dla naszej gminy; głównie finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W dniu wczorajszym, w godz. 10:00 - 12:50 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, któremu przewodniczyła pani Maria Pieńkowska. W posiedzeniu komisji, oprócz radnych, wzięli udział: wójt gminy, skarbnik oraz sekretarz gminy, a także dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

W dniu wczorajszym, tj. 3 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, w godz. 9.00 do 12.40, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej VIII kadencji rady gminy.

Poinformowano radnych, iż termin drugiej sesji rady, ustalono na dzień 12 grudnia 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

W dniu 30 listopada 2018 roku nowo wybrani radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu przewodniczących, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.