Zdjęcie podczas obrad Komisji

W dniu 21 października 2019 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24 październik 2019 r. godzina 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie podczas obrad Komisji

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, które miało miejsce w dniu 15 października 2019 roku zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24 październik 2019 r. godzina 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie z prezydium

W dniu 7 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się posiedzenie zespołu przewodniczących komisji rady tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono dwa projekty uchwał odnośnie wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023 oraz regulaminu korzystania z boiska sportowego w Szynwałdzie.

Dziś tj. 6 września 2019 roku w godzinach od 9.00 do 11.30, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

W dniu dzisiejszym tj. 5 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 11.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

To koniec wakacyjnej przerwy dla radnych z gminy Sośno. W dniu wczorajszym tj. 2 września 2019 roku zespół przewodniczących poszczególnych komisji rady wziął udział w tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem najbliższej sesji.