Zdjęcie radnych podczas obrad komisji

W dniu 24 lutego 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione projekty uchwał, które będą przedmiotem posiedzenia na najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27.02.2020 r.; godzina 9:00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie radnych podczas obrad komisji

W dniu 21 lutego 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione projekty uchwał, które będą przedmiotem posiedzenia na najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27.02.2020 r.; godzina 9.00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie podczas prezydium

Podczas spotkania mającego miejsce w dniu 18 lutego 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27.02.2020 rok, godzina 9:00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie radnych podczas obrad komisji

W dniu dzisiejszymi (28.01.2020r.) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych. Podczas spotkania zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (30 stycznia 2020 r. godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

Zdjęcie radnych podczas obrad komisji

W dniu dzisiejszymi odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. wraz z Komisją Rewizyjną. Podczas spotkania zostały szczegółowo przedstawione cztery projekty uchwał, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie, skargi na Wójta Gminy Sośno, zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zdjęcie radnych podczas prezydium

Pierwsze posiedzenie prezydium w nowym roku jest już za nami. Podczas spotkania mającego miejsce w dniu 17 stycznia 2020 roku szczegółowo omówione zostały trzy projekty uchwał, które dotyczyły m.in. skargi na Wójta Gminy Sośno, zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.