czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

Podczas piątkowego (11.12.2020) spotkania prezydium Rady Gminy Sośno ustalono, iż wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady odbędą się w dniu 22 grudnia 2020 r. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na sali w GDK

W dniu 2 listopada 2020 r. odbyły się dwa wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

Podczas spotkania prezydium rady gminy w dniu 30 października 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zdalnej sesji Rady Gminy Sośno w dniu 9 listopada 2020 r.

Radni podczas spotkania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 12 i 13 października 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady zwołanej w trybie zdalnym na dzień 15.10.2020 r. na godzinę 9:00.

czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

W dniu 9 października 2020 roku w sali narad urzędu gminy odbyło się posiedzenie zespołu przewodniczących komisji rady. W trakcie spotkania omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno.

Od lewej radny Witold Steckiewicz oraz radna Marta Matuszak wpatrzeni w tablety

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 9 i 10 września 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady zwołanej na dzień 16.09.2020 r. o godzinie 9.00 w Gminny Dom Kultury w Sośnie.