Grafika - komisje stałe

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 19 i 22 czerwca 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady (24.06.2020 r. godzina 9.00 Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie - radni podczas obrad

Podczas spotkania w dniu 15 czerwca 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24.06.2020 rok, godzina 9.00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie - radni podczas obrad

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, w dniu 20 maja 2020 r. odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Wybrano to miejsce z uwagi na obecną sytuację spowodowaną koronawirusem. Rozmieszczono radnych tak, aby jednego od drugiego dzieliła odpowiednio bezpieczna odległość. Każdy z radnych miał założoną maseczkę i rękawiczki ochronne.

Radni podczas obrad

W czasie trwania epidemii koronawirusa wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną zamiast tradycyjnie odbyć się w sali narad w urzędzie gminy, w dniu 18 maja 2020 r. odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Tego typu rozwiązanie pozwoliło na rozmieszczenie radnych tak, aby jednego od drugiego dzieliła odpowiednio bezpieczna odległość. Każdy z radnych miał założoną maseczkę i rękawiczki ochronne.

Wójt Gminy Sośno wręcza Przewodniczącej Gminy Sośno „Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 r.”

W Gminnym Domu Kultury w Sośnie w piątek, 15 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady gminy. Wzięło w nim udział 7 radnych, a także wójt gminy Leszek Stroiński, skarbnik gminy Honorata Warmbier oraz sekretarz gminy Piotr Dobrzański.

Zdjęcie radnych podczas obrad komisji

W dniu 24 lutego 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione projekty uchwał, które będą przedmiotem posiedzenia na najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (27.02.2020 r.; godzina 9:00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).