Radni podczas spotkania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 12 i 13 października 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady zwołanej w trybie zdalnym na dzień 15.10.2020 r. na godzinę 9:00.

czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

W dniu 9 października 2020 roku w sali narad urzędu gminy odbyło się posiedzenie zespołu przewodniczących komisji rady. W trakcie spotkania omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno.

Od lewej radny Witold Steckiewicz oraz radna Marta Matuszak wpatrzeni w tablety

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 9 i 10 września 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady zwołanej na dzień 16.09.2020 r. o godzinie 9.00 w Gminny Dom Kultury w Sośnie.

Czerwona, urzędowa tablica z napisem KOMISJE STAŁE

Podczas spotkania w dniu 4 września 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (16.09.2020 rok, godzina 9.00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Grafika - komisje stałe

Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 19 i 22 czerwca 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady (24.06.2020 r. godzina 9.00 Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Zdjęcie - radni podczas obrad

Podczas spotkania w dniu 15 czerwca 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24.06.2020 rok, godzina 9.00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).