To koniec wakacyjnej przerwy dla radnych z gminy Sośno. W dniu wczorajszym tj. 2 września 2019 roku zespół przewodniczących poszczególnych komisji rady wziął udział w tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem najbliższej sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik poinformowała radnych, iż posiedzenie XI sesji Rady Gminy Sośno odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Podczas spotkania ustalono następujące terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji:

  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną
    – 5.09.2019 rok; godz. 8:00;
  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
    – 6.09.2019 rok; godz. 9:00.

W dalszej części posiedzenia przeanalizowano skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która wpłynęła 14 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowo poruszono temat demontażu przęsła wiaduktu w miejscowości Dębiny oraz wspomniano o złożonej przez mieszkańców wsi Mierucin prośbie, dotyczącej rozwiązania problemu związanego z brakiem linii autobusowych umożliwiających dojazd uczniów do Szkoły Ponadpodstawowej w Mroczy.

Ponadto w nawiązaniu do zbliżających się Dożynek Powiatowo – Gminnych (7.09.2019 r.) Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Krystyna Wąsik zgłosiła wniosek formalny w sprawie uprzątnięcia zarośli, znajdujących się przy budynku dawnej poczty w Sośnie.

Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański wspomniał o wyborach parlamentarnych, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku. Wyjaśnił radnym, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione odpowiadają za skompletowanie członków komisji wyborczych.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk