W sali narad Urzędu Gminy Sośno w dniu 12 czerwca 2019 roku radni Rady Gminy Sośno wzięli udział we wspólnym posiedzeniu czterech komisji rady gminy.

W trakcie spotkania przedstawiono radnym propozycję dwóch wariantów wysokości stawek opłat za wodę i ścieki, zapowiadając, iż nieuchronnym skutkiem nowelizacji prawa wodnego jest zmniejszenie udzielania przez samorząd dotacji do opłat za usługi komunalne.

Wytłumaczono, iż organ „Wody Polskie” działa jako krajowy regulator cen wody. Do niego należy opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzanie taryf, dlatego nadmieniono, iż nowe prawo skutkuje wprowadzeniem zmian w systemie poboru opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług wywołał wśród radnych dyskusję, w wyniku której większością głosów przyjęto propozycję zmniejszenia udzielenia dotacji zawartej w wariancie pierwszym.

Ponadto przedstawiono treść kolejnych projektów uchwał, będących także przedmiotem dzisiejszego spotkania.

Dodatkowo zapoznano zebranych z pismem z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie określenia liczby jednego ławnika potrzebnej Sądowi Rejonowemu w Tucholi na nową kadencję 2020 – 2023, jak również przedstawiono treści udzielonych odpowiedzi, realizujących wnioski formalne zgłaszane w dniu 21 maja 2019 roku podczas posiedzenia Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych oraz w trakcie posiedzenia ostatniej sesji, mającej miejsce w dniu 30 maja 2019 roku.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk