Dnia 23 stycznia 2019 roku, w godz. 9.00 – 11.30, radna Marta Matuszak przewodniczyła wspólnemu posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Przypomniała radnym, iż kolejna sesja rady gminy, odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie i dotyczyć będzie stanu mienia gminy – dzierżawy gruntów i mieszkań.

Oprócz radnych, w posiedzeniu komisji uczestniczył wójt oraz sekretarz. Szczegółowo omówiono projekty uchwał, które były przedmiotem spotkania.

Wójt gminy, w trakcie posiedzenia poinformował radnych, iż do urzędu wpłynęła petycja dotycząca podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia komunikacji autobusowej na terenie gminy Sośno. W związku z powyższym, przedstawił radnym plan działania, mający na celu rozwiązanie wspomnianego problemu.

Agnieszka Daniluk