W dniu 22 stycznia 2019 roku, w godz. 9.00 – 10.15, radny Mirosław Dominiak przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Przypomniał radnym, iż kolejna sesja rady gminy odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie i dotyczyć będzie stanu mienia gminy – dzierżawy gruntów i mieszkań.

Oprócz radnych, w posiedzeniu komisji uczestniczył sekretarz gminy, który szczegółowo omówił projekty uchwał, będącymi przedmiotem dzisiejszego spotkania.

Radni poruszali wiele istotnych tematów związanych z naszą gminą, między innymi dopytywali się na jakim etapie na terenie gminy Sośno jest planowana inwestycja, dotycząca budowy elektrowni wiatrowych.

Nawiązując do powyższego tematu, sekretarz poinformował, iż w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 10.30, odbędzie się spotkanie z inwestorem, na które zaprasza zainteresowanych radnych.

Warty podkreślenia jest fakt, iż członkowie obu komisji wspierają budowę elektrowni na terenie naszej gminy.

Agnieszka Daniluk