W dniu wczorajszym tj. 8 października 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Sośno od godziny 13.00 do 15.00, odbywało się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.

Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Pan Józef Opas.

Poinformowano radnych, iż termin ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Sośno ustalono na dzień 16 października 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

W trakcie narady między innymi omówiono projekty uchwał, w szczególności projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno oraz zapoznano ze stanem realizacji remontów dróg w naszej gminie, zapewniając, że na chwilę obecną inwestycje zaplanowane na ten rok, nie są zagrożone.

Dodatkowo przedstawiono wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z prośbą o dokonanie zwiększeń w planie przychodów i kosztów wynikających z większej niż założono ilości sprzedaży wody i odbioru ścieków.