W dniu wczorajszym, tj. 16 marca 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W pierwszej kolejności (od godziny 9.00) obradowała Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych. Natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej rozpoczęła swoje posiedzenie o godzinie 12.00.

Najbliższa sesja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 9.00 w trybie zdalnym.

W trakcie spotkań dopytywano wójta m.in. o regulacje diet dla sołtysów poszczególnych jednostek pomocniczych naszej gminy i procedurę dotyczącą realizacji remontów dróg gminnych w 2021 r.

Radna Marzena Górska wnioskowała do wójta o zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych, które znajduje się na alei Jana Pawła II w Sośnie przy budynku należącym do Poczty Polskiej S.A. i Orange Polska S.A. Zaproponowała, aby wyznaczyć przejście dla pieszych kilka metrów dalej. Radna wyraziła przekonanie, iż kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu ma ograniczoną widoczność, ponieważ pasy są zbyt blisko skrzyżowania.

Poinformowano radnych, iż w dniu 11 marca 2021 roku od mieszkańców sołectwa Rogalin wpłynęła prośba o zamontowanie progów zwalniających na jezdni we wsi. Mieszkańcy Rogalina swoją prośbę umotywowali tym, iż kierowcy jeżdżą bardzo szybko, niebezpiecznie, często przekraczając dozwoloną prędkość.

Radny Mariusz Kuszewski wnioskował o wymianę „znaku miejscowości” (E–17a) wskazującego uczestnikom ruchu drogowego początek wsi Rogalin od strony Sośna. Radny zwrócił także uwagę, że przedmiotowy znak drogowy trudno dostrzec, ponieważ jest usytuowany w złym miejscu. Przed znakiem rosną krzaki, przez co jest niewidoczny.

Wójt poinformował radnych, że strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sępoleńskiego wesprą realizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID–19 nie tylko pomagając w dotarciu do punktów szczepień osobom chorym czy wykluczonym komunikacyjnie, ale również informując o możliwości szczepienia. Strażacy będą docierać do gospodarstw domowych z ulotkami, w których zawarte są informacje na czym polega szczepienie, w jaki sposób można się zapisać oraz z czym to się wiąże.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk