Drukuj
Odsłony: 137

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu, podczas którego szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w trybie zdalnym.

W trakcie spotkania poruszono wiele tematów ważnych dla rozwoju gminy. Między innymi dopytywano wójta o rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie, budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno, biogazownię w Sitnie, na granicy gminy Sośno i Mrocza, o termin uporządkowania placu po dawnych Kółkach Rolniczych tzw. bazy, zlokalizowanej na terenie Wąwelna, jak również dopytywano o modernizację oświetlenia w naszej gminie, polegającej na wymianie lamp ulicznych na lampy energooszczędne typu LED.

Podczas posiedzenia radni poruszyli także problem swobodnego podejścia jednego z rolników do porządku na swojej działce zlokalizowanej w sołectwie Wielowicz. Niekorzystny wygląd działki stanowi problem estetyczny wsi już od dłuższego czasu. Radni dopytywali wójta, czy istnieje sposób zminimalizowania problemu zanieczyszczonego terenu foliami rolniczymi.

Przypomnijmy, iż każdy rolnik, będący wytwórcą odpadów typu folii rolniczych, ma obowiązek zagospodarować odpady pochodzące z działalności rolniczej, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Radny Stanisław Gackowski nawiązał do tematu utworzenia paczkomatu na terenie naszej gminy, dopytując wójta czy gmina dysponuje gruntem, na którym można byłoby umieścić paczkomat. Radny wyraził przekonanie, iż paczkomat byłby dużym ułatwieniem dla mieszkańców, którzy robią zakupy przez Internet, a nie zamawiają przesyłek do domu. Na chwilę obecną społeczność lokalna musi jeździć do sąsiednich miejscowości po odbiór paczki.

Pojawienie się paczkomatu pozwoliłoby na podniesienie komfortu życia wszystkich mieszkańców. Wójt poinformował, iż firmy kurierskie we własnym zakresie kierują oferty współpracy bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących lokal handlowy bądź usługowy, dysponujących terenem, na którym mógłby być postawiony paczkomat. Sekretarz dodał, iż inicjatywa należy do firm kurierskich.

Radna Wioletta Pacek złożyła do wójta dwa wnioski formalne. Jeden z nich dotyczył naprawienia drogi gminnej w miejscowości Sitno prowadzącej w stronę lasu w kierunku Ostrówka. Radna wymieniła numery działek, z których wywożono drewno po nawałnicy, w celu identyfikacji przewoźników niszczących drogę. Drugi wniosek formalny, który zgłosiła radna dotyczył wyznaczenia w sołectwie Sitno przejścia dla pieszych (od skrzyżowania przy sklepie we wsi w stronę Pęperzyna).

Radna Anna Dubieńska wnioskowała do wójta o usunięcie krzaków przy drodze gminnej, prowadzącej z miejscowości Toninek w stronę Rogalina.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk