Zdjęcie przedstawia troje radnych w trakcie posiedzenia komisji w trybie sanitarnym

W dniu 22 lutego 2021 roku odbyły się posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w trybie zdalnym.

Ponadto radni zapoznali się z informacją dotyczącą pozyskanych w 2020 r. przez gminę środków unijnych oraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W trakcie spotkań poruszono wiele tematów ważnych dla rozwoju gminy, m. in. dopytywano wójta o postępowanie w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, jak również w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno. Nawiązano do tematu dotyczącego wniosków o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zapytano wójta o regulacje prawne dotyczące wymaganego kworum dla ważności zebrań wiejskich; na jakim etapie są prace związane z uaktualnieniem statutów sołeckich. Dopytywano wójta o koszt wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy za styczeń 2021 roku w porównaniu do stycznia poprzedniego roku.

Wójt poinformował radnych, iż gminy należące do powiatu sępoleńskiego chcą wybudować własną Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK. Był to jeden z tematów spotkania z marszałkiem województwa kujawsko–pomorskiego. Samorządowcom zależy na tym, aby inwestycja polegająca na budowie własnej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych znalazła się w nowym wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wszystko zależy, czy w tym roku przedsięwzięcie zostanie przyjęte przez sejmik województwa kujawsko–pomorskiego.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Gackowski złożył wniosek formalny w sprawie uszkodzonej barierki energochłonnej w miejscowości Płosków na łuku drogi przy stawie. Radny wyraził przekonanie, iż istnieje realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Natomiast radny Henryk Wardziński wnioskował o remont ulicy szkolnej w sołectwie Wąwelno, prowadzącej od sklepu spożywczego GS Samopomoc Chłopska w kierunku szkoły podstawowej. Radny wyraził opinię, iż naprawa drogi przyczyni się m.in. do zwiększenia komfortu w komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk