Podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno w dniach 19 i 22 czerwca 2020 roku, radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję rady (24.06.2020 r. godzina 9.00 Gminny Dom Kultury w Sośnie).

W trakcie tych posiedzeń przedstawiony został raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno do roku 2020” za lata 2017–2019. Projekt uchwały dotyczący ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług wywołał gorącą dyskusję. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sośno zostały na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. W wyniku tej decyzji taryfy dla odbiorców indywidualnych za metr sześcienny wody wyniosą 5,44 zł, a za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

  • użytkownikom podłączonym do kolektora na zasadzie grawitacji – 16,52 zł;
  • użytkownikom podłączonym do kolektora poprzez przepompownie – 16,15 zł;
  • użytkownikom posiadającym własne zbiorniki bezodpływowe (szamba) – 8,65 zł.

Dla zminimalizowania skutków podwyżek wójt gminy Leszek Stroiński zaproponował wprowadzenie dopłat do wody i odprowadzania ścieków, które miałyby obowiązywać od dnia 24 czerwca 2020 roku, w wysokości:

  • woda – 0,69 zł;
  • ścieki (grawitacja) – 6,80 zł;
  • ścieki przepompownie – 6,79 zł;
  • ścieki (szamba) – 4,95 zł.

Dzięki wsparciu gminy Sośno, społeczność lokalna miałaby zapłacić mniej, tj. za wodę – 4,75 zł + opłata abonamentowa – 6,78 zł, a za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

  • użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji – 9,72 zł;
  • użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie – 9,36 zł;
  • użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe (szamba) – 3,70 zł.

W sprawach różnych radni w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, poruszyli kwestię dotyczącą cmentarza komunalnego w Sośnie, na którym podczas ulewnych deszczy dochodzi do podtapiania grobów. Ponadto poruszyli temat sprzedaży nieruchomości w Jaszkowie. Natomiast podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną, radna Maria Pieńkowska złożyła wniosek formalny w sprawie odpadów samochodowych. Dopytywała dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie, gdzie mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie lub odpłatnie oddawać stare i uszkodzone części samochodowe, błotniki, czy siedzenia (fotele). Radni poruszyli również temat hydrantów znajdujących się na terenie naszej gminy, jak również organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk