Podczas spotkania w dniu 15 czerwca 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno (24.06.2020 rok, godzina 9.00 – Gminny Dom Kultury w Sośnie).

Ustalono terminy wspólnych posiedzeń poszczególnych komisji rady:

  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – 19.06.2020 rok; godz. 9:00;
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną – 22.06.2020 rok; godz. 8:00.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zapoznała radnych z przesłaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim decyzją nakazującą Poczcie Polskiej S.A. oraz Orange Polska S.A. zabezpieczenie nieużytkowanych budynków przed dostępem osób trzecich i w ich najbliższej strefie. W ramach decyzji podmioty te miały zabezpieczyć ruchome części konstrukcji obiektów przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem się, umieścić na budynkach informację o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania. W decyzji określono termin wykonania do dnia 12 czerwca 2020 r. Przewodnicząca rady zwróciła uwagę, że właściciele wspomnianych nieruchomości zastosowali się do decyzji nadzoru budowlanego i teren został zabezpieczony.

W trakcie spotkania wójt poinformował, iż na czerwcową sesję został zaproszony przedstawiciel firmy Geotrans Spółka Akcyjna z Wrocławia, rekultywującej byłe składowisko odpadów w Skoraczewie. Wójt dodał, iż firma zajmuje się ochroną środowiska w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych, jak również realizacją rekultywacji terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Misją ich działalności jest postęp technologiczny oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez gospodarcze wykorzystanie oraz przetwarzanie odpadów.

Ponadto w sprawach różnych wójt powiadomił na jakim etapie jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”. Poruszony został również temat dotyczący organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk

  • 100_8866
  • 100_8867
  • 100_8868
  • 100_8870
  • 100_8871