Radni w maseczkach podczas obrad Komisji Rady Gminy w GDK w Sośnie

Pierwsze w 2021 roku wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno odbyły się w dniu 20 stycznia. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Radni podczas prezydium na sali GDK Sośno

Pierwsze posiedzenie prezydium Rady Gminy Sośno w 2021 roku odbyło się w dniu 15 stycznia. Podczas spotkania ustalono, iż wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady odbędą się w dniu 20 stycznia 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zacznie obradować o godzinie 8.00. Natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych spotkają się o godzinie 11.00.

Siedzący radni na sali podczas zebrania od lewej: Józef Opas, Stanisław Gackowski oraz Henryk Wardziński

W dniu 22 grudnia 2020 r. odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji rady. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, natomiast Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

Podczas piątkowego (11.12.2020) spotkania prezydium Rady Gminy Sośno ustalono, iż wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady odbędą się w dniu 22 grudnia 2020 r. w Gminnym Domu Kultury w Sośnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na sali w GDK

W dniu 2 listopada 2020 r. odbyły się dwa wspólne posiedzenia poszczególnych komisji rady. Komisja Rewizyjna obradowała wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

czerwona tabliczka z białą ramką i napisem "Komisje stałe RG"

Podczas spotkania prezydium rady gminy w dniu 30 października 2020 roku szczegółowo omówione zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zdalnej sesji Rady Gminy Sośno w dniu 9 listopada 2020 r.