Od lewej Przewodnicząca Rady Gminy Sośno oraz Wiceprzewodniczący Ryszard Badziński podczas obrad

W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono trzy projekty uchwał.

Radni podczas spotkania komisji w sali UG Sośno

W dniu wczorajszym, tj. 16 marca 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W pierwszej kolejności (od godziny 9.00) obradowała Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych. Natomiast Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej rozpoczęła swoje posiedzenie o godzinie 12.00.

Radna W. Pacek oraz Radna A. Dubieńska podczas obrad w sali w GDK Sośno

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu, podczas którego szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w trybie zdalnym.

Radni podczas prezydium na sali GDK Sośno

W dniu 10 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośnie.

Radny H. Wardziński oraz Radna M. Matuszak podczas obrad na sali w UG Sośno

W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Sośno, powołanej w celu uaktualnienia i ujednolicenia treści statutów samorządów wiejskich jako jednostek pomocniczych gminy Sośno.

radni podczas obrad komisji

W dniu 22 lutego 2021 roku odbyły się posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno, podczas których szczegółowo omówiono materiały będące przedmiotem obrad sesji. W tym miesiącu sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w trybie zdalnym.