księgowa ZGK Sośno Dorota Fifielska-Zamora, Dyrektor ZGK Sośno Marcin Grubicki podczas obrad komisji w sali narad UG Sośno

Dnia 22 lipca 2021 roku odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno.

Pani przewodnicząca Krystyna Wąsik zwołała na dzień 27 lipca 2021 roku sesję  Rady Gminy Sośno. Sesja odbędzie się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie o godzinie 9:00.

Od lewej: radni Gminy Sośno Witold Steckiewicz, Ryszard Bardziński, Mariusz Kuszewski oraz Józef Opas podczas obrad komisji w sali narad UG Sośno

W okresie międzysesyjnym w dniach 24, 25 i 28 czerwca 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia komisji rady gminy (Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisja Finansów Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych).

Od lewej Radni Gminy Sośno: Witold Steckiewicz, Mariusz Kuszewski oraz Maria Pieńkowska podczas obrad w sali narad Urzędu Gminy Sośno

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono projekty uchwał i ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji.

Od lewej Radna Gminy Sośno Pani Marzena Górska oraz Radny Gminy Sośno Pan Dawid Szwajca podczas obrad komisji w sali narad w UG Sośno

Trzy dni przed majową, absolutoryjną sesją Rady Gminy Sośno odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, podczas którego szczegółowo omówiono materiały sesyjne.

Od lewej Radny Gminy Sośno Pan Witold Steckiewicz oraz Pan Ryszard Badziński podczas obrad komisji w sali narad w UG Sośno

W sali narad Urzędu Gminy Sośno w dniu 20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas posiedzenia komisji przedstawione zostały projekty uchwał będące przedmiotem spotkania.