W dniu 5 czerwca 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z Sośna, Sitna i Toninka zyskają wyposażenie (motopompy szlamowe i pływające, parawan, hełmy, ubrania specjalne) o łącznej wartości kosztorysowej 29 800,00 zł. 85% tej kwoty pokrywa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego, 15 % to wkład własny uczestnika projektu pochodzący z budżetu Gminy Sośno.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczył Leszek Stroiński, Wójt Gminy Sośno oraz przedstawiciele OSP Sośno, Sitno oraz Toninek.