W środę 19 września 2018 r. w Sali narad Urzędu Gminy Sośno Wójt Gminy Sośno przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP z Sośna i Sitna. Sprzęt został zakupiony z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sprawiedliwości,  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wartość zakupionego sprzętu to 56 739,03 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 99 %, czyli 56 171,64 zł.

Zakupiony sprzęt będzie używany w zakresie ratownictwa drogowego do którego w szczególności przypisana jest jednostka OSP w Sośnie przy pomocy jednostki OSP Sitno. Zakupiony sprzęt uzupełni braki w wyposażeniu jednostek. Dla jednostki OSP w Sitnie zakupiony został zestaw ratownictwa medycznego R1. Dla jednostki OSP w Sośnie zakupione zostały: nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, 2 zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, piła ratownicza do szyb klejonych, detektor napięcia, bosak dielektryczny, zestaw ratownictwa medycznego R1, automatyczny defibrylator zewnętrzny, 2 butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l.