Drukuj
Odsłony: 130

W związku z trwającym okresem epidemii oraz z wytycznymi  przeciwepidemicznymi dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Główny Inspektora Sanitarny dnia 16 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Sośno podtrzymuje decyzję zgodnie z KOMUNIKATEM NR 3/2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 marca 2020 r. o wyłączeniu z użytkowania placów zabaw i siłowni plenerowych.

komunikat o dalszym niekorzystaniu z placów zabaw