rysunek wirusa

KOMUNIKAT NR 4/2020

WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 5 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informuję, że odwołuje się ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Gminy Sośno oraz gminnych jednostkach organizacyjnych (GOPS, ZGK, GDK, GBP) określone w komunikacie Nr 1.2020 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 marca 2020 r.

Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy Sośno odbywa się w godzinach 715 – 1515 od poniedziałku do piątku przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych.
Każda osoba wchodząca do urzędu powinna mieć złożoną maseczkę ochronną osłaniającą usta i nos. Przy wejściu znajdują się dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk, z których petent zobowiązany jest skorzystać. W budynku należy zachować bezpieczną odległość – minimum 2 m – od innych osób.
Kontakt z urzędem jest możliwy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (w szczególności przy pomocy platformy e-PUAP), telefonicznej i tradycyjnych wizyt. Zaleca się klientom naszego urzędu aby wizyty nadal umawiali z pracownikami, telefonicznie lub mailowo, w celu uniknięcia ewentualnych kolejek.
Ponadto informuję, że w wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać wnioski, deklaracje, petycje, itp.


Zaleca się aby wpłaty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonywać w oddziałach Banku Spółdzielczego w Więcborku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej

KONTO BANKOWE: BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010
(dla osób dokonujących wpłat poza granicami RP): PL 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010, SWIFT CODE: GBWCPLPP

Apeluje się do śledzenia bieżących komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Starostwa Powiatowego oraz Gminy Sośno.

www.gis.gov.plwww.powiat-sepolno.plwww.sosno.pl

WÓJT GMINY SOŚNO - Leszek Stroiński