Wytyczne  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do pobrania:

pdf04-Wytyczne GIS dla PRZEDSZKOLI_30.04.2020

pdf04-Wytyczne MEN GIS_Przedszkola_29.04.2020

pdf04-Wytyczne MRPiPS GIS_dla_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3_29-04 (5)


Aktualizacja 04.05.2020 r.

Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/