KOMUNIKAT NR 3/2020

WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 20 marca 2020 r.

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na uwadze ochronę mieszkańców Gminy Sośno przed rozprzestrzenianiem się zarażenia wirusem,

informuje, iż wyłączone z użytkowania są wszystkie place zabaw i siłownie plenerowe oraz inne publiczne obiekty rekreacyjno - sportowe na terenie Gminy Sośno.

Apeluje się do śledzenia bieżących komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Starostwa Powiatowego oraz Gminy Sośno.

WÓJT GMINY SOŚNO
Leszek Stroiński