Świadczenia zdrowotne udzielane są w ośrodkach w:
- Sośnie, ul. Leśna 7, nr tel. 52 389 12 22
- Wąwelnie, ul. Młyńska 1, nr tel. 52 389 30 15
Szczegółowe informacje na temat godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy pod powyższymi nr telefonów

Grafik przyjęć lekarzy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Sośnie

 

Sośno

Wąwelno

Poniedziałek

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Wtorek

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Środa

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Czwartek

8:00-11:00 szczepienia

11:00-13:00

13:00-14:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Joanna Lewicka-Szweda

14:00-15:00 szczepienia

15:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Joanna Lewicka-Szweda

Piątek

13:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-13:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

W przypadku nagłych zachorowań, które wystąpiły w godz. od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 do 800 dnia następnego, należy zgłaszać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej jak i Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej, funkcjonującej

w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26 (wejście od strony dziedzińca szpitala)

Nr. tel. (52) 311 18 09

W nagłych przypadkach zagrożeniach życia

ZAWSZE POGOTOWIE !!! (tel. 999)

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ośrodkach w:
- Sośnie, ul. Leśna 7, nr tel. 52 389 12 22
- Wąwelnie, ul. Młyńska 1, nr tel. 52 389 30 15
Szczegółowe informacje na temat godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy pod powyższymi nr telefonów

Grafik przyjęć lekarzy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Sośnie

 

Sośno

Wąwelno

Poniedziałek

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Wtorek

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Środa

14:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-14:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

Czwartek

8:00-11:00 szczepienia

11:00-13:00

13:00-14:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Joanna Lewicka-Szweda

14:00-15:00 szczepienia

15:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek Specjalista Medycyny Rodzinnej Joanna Lewicka-Szweda

Piątek

13:00-17:00

17:00-18:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

8:00-12:00

12:00-13:00 wizyty domowe

Lek chorób wewnętrznych Ghazwan H. Bakri

W przypadku nagłych zachorowań, które wystąpiły w godz. od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 do 800 dnia następnego, należy zgłaszać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej jak i Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej, funkcjonującej

w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26 (wejście od strony dziedzińca szpitala)

Nr. tel. (52) 311 18 09

W nagłych przypadkach zagrożeniach życia

ZAWSZE POGOTOWIE !!! (tel. 999)

Grafik Pracy

Dzień tygodnia Sośno Wąwelno
Poniedziałek 08:00 - 13:00 13:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 10:00 pobieranie badań gabinet zabiegowy 12:00 - 18:00 08:00 - 13:00
Środa 08:00 - 18:00 08:00 - 13:00
Czwartek 08:00 - 14:00 13:00 - 18:00
Piątek 12:00 - 18:00 08:00 - 13:00

Przedmiot i cel działalności Zakładu

Celem działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” jest działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych , zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 Świadczenia usług medycznych w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznej ginekologiczno-położniczej opieki zdrowotnej
 
W zakresie działalności Zakładu znajdują się następujące grupy świadczeń zdrowotnych:
 
- badanie, leczenie, porada lekarska 
- badania diagnostyczne 
- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem 
- świadczenia pielęgniarskie 
- opieka lekarsko-pielęgniarska nad dziećmi i młodzieżą 
- profilaktyka i szczepienia ochronne 
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

Struktura Zakładu

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne z komórkami organizacyjnymi:

Ośrodek Zdrowia Sośno

- poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- gabinet zabiegowy i pkt. pobierania materiału analitycznego
- gabinet pielęgniarki środowiskowej
- gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
- gabinet szczepień
- gabinet medycyny szkolnej
- rejestracja

Ośrodek Zdrowia Wąwelno

- poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
- poradnia ginekologiczno-położnicza 
- gabinet zabiegowy i pkt. pobierania materiału analitycznego 
- gabinet szczepień 
- gabinet medycyny szkolnej 
- rejestracja

Zasady korzystania z usług medycznych

Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z usług medycznych, po złożeniu deklaracji wyboru do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  NZOZ w Sośnie i Wąwelnie.
Rejestracja pacjentów odbywa się:
- osobiście 
- telefonicznie 
- przez osoby trzecie
Porady lekarskie oraz wizyty domowe dla pacjentów realizowane są w dniu zgłoszenia.
Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni, w nagłych przypadkach mogą otrzymać pierwszą pomoc lekarską i pielęgniarską