Grafika wprowadzająca ASF

Nadleśnictwo Lutówko zaprasza wszystkich zainteresowanych na zgromadzenie związane z bieżącą analizą zagrożenia ze strony ASF oraz przedstawieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

Plakat wprowadzający

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Logo KRUS

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Komisja ds. szacowania strat w sprawie wystąpienia suszy w 2019 r.  wzywa zainteresowanych rolników w dniach:

Świadczenie uzupelniające dla osob niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.