Odpady folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych

W dniu 04.11.2019r. do Urzędu Gminy Sośno wpłynęło pismo od Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka informujące o ogólnopolskim programie mającym na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa realizowanym w latach 2019-2020.

Zdjęcie - susza

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Zdjęcie - susza

Komisja ds. szacowania strat w sprawie wystąpienia suszy w 2019 r.  wzywa zainteresowanych rolników do odbioru „protokołów suszowych” do Urzędu Gminy Sośno (Sala narad - pok. nr 30) w godzinach 8:00 – 15:00.

Grafika wprowadzająca ASF

Nadleśnictwo Lutówko zaprasza wszystkich zainteresowanych na zgromadzenie związane z bieżącą analizą zagrożenia ze strony ASF oraz przedstawieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

Plakat wprowadzający

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Logo KRUS

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego