Odpady folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych

W dniu 04.11.2019r. do Urzędu Gminy Sośno wpłynęło pismo od Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka informujące o ogólnopolskim programie mającym na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa realizowanym w latach 2019-2020.

W chwili obecnej Gmina Sośno jest w trakcie analizy możliwości organizacyjno-finansowych przystąpienia do programu.

W celu zbadania problemu zalegających folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych (siatka, sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach w tym także typu „big bag”) powstających w wyniku działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych Gmina Sośno prosi o wypełnienie i złożenie załączonej poniżej deklaracji dotyczącej ilości posiadanych ww. odpadów celem ich inwentaryzacji.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno biuro nr 27 - do piątku 29.11.2019 r.

Załączniki:

docxwzór deklaracji w formacie docx

pdfwzór deklaracji w formacie pdf