Komisja ds. szacowania strat w sprawie wystąpienia suszy w 2019 r.  wzywa zainteresowanych rolników do odbioru „protokołów suszowych” do Urzędu Gminy Sośno (Sala narad - pok. nr 30) w godzinach 8:00 – 15:00.