Nadleśnictwo Lutówko zaprasza wszystkich zainteresowanych na zgromadzenie związane z bieżącą analizą zagrożenia ze strony ASF oraz przedstawieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Lutówko.