Komisja ds. szacowania strat w sprawie wystąpienia suszy w 2019 r.  wzywa zainteresowanych rolników w dniach:

19.09.2019 r. oraz 20.09.2019 r. w godz. 8:00 – 15:00 do Urzędu Gminy Sośno (Sala narad - pok. nr 30) w celu podpisania protokołów z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych.