W związku z występującą w naszej Gminie suszą przypominamy o możliwości dołączania do wniosków o szacowanie strat dokumentów potwierdzających zakup pasz z datą zakupu po 23.07.2019 r.

Ostateczny termin na składanie wyżej wymienionych dokumentów ustala się na 23.08.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa z dnia 08 sierpnia 2019 r. suszą rolniczą na terenie Gminy Sośno zostały objęte uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Gminna Komisja ds. Szacowania Strat dokonuje szacunków szkód w ww. uprawach.